Türkmenistanyň Olimpiýa Komiteti

Biz barada

 • Olimpiki hereket

  Olimpiki hereket – bu HOK ýokary ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan ylalaşykly, guramaçylykly, uniwersal we hemişelik hereketler

 • Taryhy

  HOK, her dört ýyldan tomusda we gyşda geçirilýän häzirki zaman Olimpiki oýunlaryny we ýetginjekleriň Olimpiki oýunlaryny guraýar.

 • Orny we maksady

  Halkara olimpiki komitet Olimpiki hereketiň ýokary edarasy bolup durýar.

 • MOK

  Türkmenistanyň MOK işine döwlet edaralarynyň we olaryň wekilleriniň goşulyşmagy, şeýle-de Türkmenistanyň MOK döwlet edaralarynyň we olaryň wekilleriniň işine goşulyşmagy ygtyýar edilmeýär.

 • Ýerine ýetiriji geňeş

  Türkmenistanyň Milli olimpiki komitetiniň ýerine ýetirji geňeşi öz üstüne administratiw we ýerine ýetirji amallaryň amala aşyrylmagy üçin jogapkärçiligi alýar.

 • Federasiýa

  1993 ýylda Türkmenistanyň Milli olimpiki komiteti döredilenden soň umumy 20 Milli sport federasiýasy.

Halkara hyzmatdaşlar